Logo
logo
  • Home
  • Lịch sử giao dịch
  • Kho Voucher
  • Đổi Voucher
  • Tài khoản
  • Đổi mật khẩu

  • Đăng xuất

Xin chào

Lần ăn gần nhất:

Chi nhánh:

Cập nhật lần cuối:

MemberCard

Điểm tích luỹ

điểm

0 / VNĐ

NaN%

Thứ hạng sẽ được cập nhật lại sau 11/08/2023

Định mức chỉ tiêu xét lại hạng: 0 VNĐ

(*) Tỷ lệ quy đổi : 100.000đ chi tiêu = 0 điểm tích luỹ

Ưu đãi thành viên

Xin chào

Lần ăn gần nhất:

Chi nhánh:

Cập nhật lần cuối:

Tổng chi tiêu của bạn

0

VND

0

Số lần bạn đã ăn

cùng Galbi House